Herdenking

Om de verschrikkingen van de slavernij in het verleden te herdenken maar ook om aandacht te vragen voor vormen van slavernij in onze tijd worden regelmatig activiteiten georganiseerd.

Jaar van de Slavernij 2004

Het jaar 2004 wordt op initiatief van UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uitgeroepen tot herdenkingsjaar van de slavernij.
Dit herdenkingsjaar is niet alleen bedoeld als uiting van ‘historische solidariteit’ met de slachtoffers van trans-Atlantische slavernij. Ook moet het de aandacht vestigen op de nog steeds voortdurende strijd tegen racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid. Zie voor een verdere officiële beschrijving van dit herdenkingsjaar ook de Engelstalige website van UNESCO: portal.unesco.org/culture/en/ (opent in nieuw scherm).

Herdenking Zeeuws slavernijverleden 2004-2005

Van 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 loopt het Jaar van het Zeeuws Slavernijverleden. Een groot aantal culturele instellingen en organisaties in Zeeland besluit om de handen ineen te slaan om:
  • de ‘stilte’ over het Zeeuwse slavernijverleden te doorbreken
  • de Zeeuwse bevolking te informeren over het relatief onbekende stuk Zeeuwse slavernij geschiedenis.
Voor dit doel wordt de Projectgroep Zeeuws Slavernijverleden opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van de Projectgroep is om slavenhandel en slavernij en de gevolgen daarvan voor alle Zeeuwen, blank en zwart, jong en oud in de belangstelling te plaatsen. Dit moet gebeuren op een zo breed en gevarieerd mogelijke manier. Men wil niet alleen vertellen ‘hoe het geweest is’ en op een meer open manier leren omgaan met het stuk ‘belast’ verleden. Een voornaam doel is ook om duidelijk te maken dat tot vandaag de gevolgen van dit slavernijverleden op allerlei manieren ook in een positieve zin terug te vinden zijn in culturele uitingen als muziek, dans en literatuur.
Logo van het project Zeeuws slavernijverleden
Logo van Zeeuws Slavernijverleden

Stichting Monument Middelburg

Drijvende kracht achter de totstandkoming van een Zeeuws Slavernijmonument (2005, zie hieronder) is de Stichting Monument Middelburg (stichtingmonumentmiddelburg.nl).

Activiteiten Jaar van Zeeuws SlavernijverledenDe Projectgroep Zeeuws Slavernijverleden organiseert verschillende activiteiten. Zo wordt de speciale website zeeuwsslavernijverleden.nl (nu is deze site doorgelinkt naar de website van de Stichting Monument Middelburg) ontwikkeld, zijn er muziekoptredens, enkele theatervoorstellingen en tentoonstellingen. Het jaar eindigt met de onthulling van het slavernijmonument op de Balans in Middelburg op 2 juli 2005.

Vooruitkijken

De onthulling van dit Zeeuwse Slavernijmonument vormt een waardige afsluiting van het Zeeuwse Jaar van de Slavernij. Het monument nodigt uit om te herdenken, te blijven herinneren, te komen tot erkenning van een gedeeld verleden. Het nodigt echter vooral uit tot vooruitkijken naar een gezamenlijke toekomst. Een toekomst waarin we, ongeacht ras, sekse, geloof of geaardheid, met elkaar werken aan een toekomst waarin respect en wederzijds begrip belangrijke waarden zijn.

Bekijk hier een ingezonden filmpje van Bryan Plant over het belang van Slavernijmonument ... en herdenken. De inzending van Bryan en diverse andere filmpjes zijn te vinden op de eilanden.net website, een initiatief van het Zeeuws Museum: Wat wil jij bewaren?
De leden van deze stichting zetten zich middels allerlei activiteiten actief in voor educatie en bewustwording rond het thema slavernij. Ook worden diverse Surinaamse en Antilliaanse cultuuruitingen gepresenteerd. Elk jaar op 1 juli organiseren zij bovendien De Dag der Vrijheden (zie website).
Slavernijmonument op de Balans in Middelburg
Het monument op de Balans in Middelburg (ontwerp en beeld van Hedi Bogaers)