Meer weten?

Boeken over (de gevolgen van) vechten en oorlog

Vele oorlogen en gevechtshandelingen vonden plaats in Zeeland. Dit geweld heeft even zovele sporen nagelaten in het Zeeuwse land.
Een aantal titels van boeken over deze gevechten en sporen vindt u hieronder. De Tweede Wereldoorlog en herinneringen daaraan zijn in dit korte overzicht sterk vertegenwoordigd.
Cijsouw, K.
Doelwit dijk … bevrijdingsdrama. Burgerslachtoffers van Westkapelle tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog  (Middelburg 2004)
 
Crucq, P.
Walcheren 1943-1944. Fotoverkenning en bombardementen: 'Alone above all'  (Goes 1997)
 
Dürnholz, Ansgar
Het laatste bastion. Achtergronden en gevolgen van de slag om Walcheren  (Vlissingen 1997)
 
Francke, J.; e.v.a.
Zeeland, Van Toen & Nu; 16 afleveringen  (Zwolle 2004-2006)
 
Gent, T. van
De Engelse invasie van Walcheren in 1809  (Amsterdam 2001)
 
Heeringen, Robert van; Peter A. Henderikx; Alexendra Mars (red.)
Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland  (Goes-Amersfoort 1995)
 
Hoebeke, R.E.
Slagveld Sloedam. Een beschrijving van de strijd om de Sloedam, het Sloe en de gemeenten Arnemuiden (...), 's Heer Arendskerke (...) en Nieuw- en Sint Joosland (...) in de Tweede Wereldoorlog  (Nieuw- en Sint Joosland 2002)
 
Jonge, Bram de
Het verlaten eiland. Jeugdherinneringen aan mijn oorlogsjaren op Schouwen-Duivenland  (De Jonge 1996)
 
Kramer-Vreugdenhil, J.
Eilandbewoners. Bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen  (Waalre 2001)
 
Kuipers, J.J.B.
Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden  (Middelburg 1996)
 
Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers
Het verhaal van Zeeland  (Hilversum 2005)
 
Lansberghe, Jacob van
Beschryvinge van de Stadt Hulst ...  ('s Gravenhage 1687)
 
Platteeuw, J.L.
Vijf woelige jaren: 40-45. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag  (Terneuzen 2004)
 
Prinsen, A. en P. Stockman
De tuyn ghesloten. Het beleg van Hulst anno 1645  (Hulst 1993)
 
Sakkers, H.
Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd, 1942-1944  (Rijswijk 2000)
 
Sakkers, Hans; Johan den Hollander; J.N. Houterman (red.)
Luchtwachttorens in Nederland: industrieel erfgoed uit de Koude Oorlog (Deel 1 uit serie van 30 uitgaven van de Werkgroep Militaire Historie Zeeland)  (Middelburg 1989)
 
Stockman, P.
Versterckt Zeeland  (Middelburg 2001)
 
Stockman, P. en P. Everaers
‘Frontier Steden en Sterckten’. Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 1584-1839  (Hulst: De Maelstede 1997)
 
Stockman, Paul
Staats-Spaanse of Spaans-Staatse linies? in Zeeuws Tijdschrift 56, no 1/2, p.21-24  (Middelburg 2006)
 
Weel, J.J. van der
Opeens was alles anders. Oorlogsjaren in Middelburg 1940-1944  (Middelburg 2004)
 

Websites over 'vechtend Zeeland'

De websites in het overzicht geven (verdere) informatie over de in dit thema besproken onderwerpen. Na het aanklikken van een link opent deze een nieuw scherm.
aardenburg-cultuurstad.nl/museum Pagina op de website 'Aardenburg Cultuurstad' over het Gemeentelijk Archeologisch museum in Aardenburg
bc.ub.leidenuniv.nl Pagina's op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden over de strijd in (Zeeuws-) Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog
bunkerbehoud.com Deze site van de Stichting Bunkerbehoud uit Zeeland geeft overzichten en achtergrondinformatie over de onderdelen van de Atlantikwall in Zeeland, Landfront Vlissingen, activiteiten omtrent dit militaire erfgoed en bezoekersinformatie
coehoorn.nl Website van de Stichting Menno van Coehoorn die 'sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken'. Op deze site onder meer een uitgebreide begrippenlijst van alles wat te maken heeft met verdedigingswerken
dutchrevolt.leiden.edu Website over de Tachtigjarige Oorlog van de Onderzoeksschool en Opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden met medewerking van Universiteitsbibliotheek Leiden
forten.info Deze website over het militair erfgoed in Nederland en België staat bol van de verdedigingswerken: overzichten, achtergrond en kaarten
forten.info/catalogus/kld Deel van de forten.info website over het Korps Luchtwachtdienst met onder andere een overzicht van de luchtwachttorens in Nederland
fortrammekens.nl Eigen website van fort Rammekens, een samenwerkingsverband tussen het Zeeuws maritiem muZEEum en Staatsbosbeheer, met bezoekersinformatie, exposities, omgevingsinformatie, geschiedenis en nieuws over activiteiten
hollandsewaterlinie.nl Op deze site van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie vindt u allerlei informatie over de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie
home.tiscali.nl/gjallar/Walcheren Een particuliere website (van Luit van der Tuuk) over Noormannen in de Lage Landen met een pagina over Walcheren in de 9e eeuw
kastelen.nl De webpagina's van de Nederlandse Kastelenstichting
kastelenhollandzeeland.nl De website van de Kastelenstichting Holland en Zeeland met uitgebreide informatie over activiteiten en kastelen
kasteleninnederland.nl 'Alle Nederlandse Middeleeuwse Kastelen voor jou verzameld.' Zo begint deze particuliere website waar inderdaad uitgebreide lijsten (en informatie) van diverse kastelen te vinden zijn
natuurmonumenten.nl Overzicht van de natuurgebieden in Zeeland (inclusief fort Ellewoutsdijk) onder beheer van de Vereniging (tot Behoud van) Natuurmonumenten
nl.wikipedia.org De Staats-Spaanse Linies is één van de onderwerpen waar internet encyclopedie Wikipedia meer infromatie over heeft. Kijk ook eens naar: Vikingen, kasteel, Tachtigjarige Oorlog, Menno van Coehoorn, vestingwerk, inundatie, Franse tijd in Nederland, etc..
staatsspaanselinies.nl Website met informatie over de Staats-Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen en initiatieven tot herstel, accentuering en het toegankelijk maken ervan
tijdsporen.eu Grensoverschrijdend project met onder andere verhalen over de oorlog uit het Polderhuis in Westkapelle en het Gemeentelijk Archeologisch Museum in Aardenburg over het leven in Aardenburg in Romeinse en tijd en middeleeuwen
ijzendijke-online.nl/bolwerk/bolwerk Website van Stichting Het Bolwerk, Museum voor de Staats-Spaanse Linies in IJzendijke
zierikzee-monumentenstad.nl Website met veel informatie over de geschiedenis en monumenten van Zierikzee
zwartenhoek.info Site van stichting die zich inzet voor behoud van de Zwartenhoekse zeesluis en omgeving